Könyves Kálmán Gimnázium
KKG épület
1043 Budapest,
Tanoda tér 1.
Tel.: 369-3388
Fax: 399-2093
OM kód: 035227
E-mail: info@mail.kkg.hu
Fenntartónk
A Comenius Iskolai együttműködések keretében bilaterális nyelvi projektben vett részt a Könyves Kálmán Gimnázium és a mainzi Frauenlob Gymnasium.
Könyves Kálmán Gimnázium and Frauenlob Gymnasium in Mainz were involved in a bilateral language project as part of the Comenius School Partnerships.


Comenius Projekt

A Comenius Iskolai együttműködések célja, hogy ösztönözzék a közoktatási intézményekben tanuló fiatalokat az idegen nyelvek tanulására, és támogassák az elsajátított nyelv aktív használatát. Ezt olyan bilaterális projektek támogatásával kívánja elérni, melyekben

• két ország partnerintézményeiből fiatalok egy-egy csoportja vesz részt;
• a fiatalok közösen kidolgoznak egy témát, amely kapcsolódik képzési programjukhoz;
• a tanulócsoportok látogatást tesznek egymás intézményeiben, így az idegen nyelvet új környezetben, képzésükkel és szakmájukkal közvetlen összefüggésben, érdeklődésüknek megfelelően használják.

2007 és 2009 között a Könyves Kálmán Gimnázium ilyen nyelvi csereprogramban vett részt a németországi Mainzban található Frauenlob Gymnasium diákjaival.

image

2008 áprilisában 25 magyar diák utazott Mainzba 4 tanárnő kíséretével, majd 2008 szeptemberében 25 német diák töltött 10 napot Budapesten ugyancsak 4 tanár közreműködésével.
A projekt nyelve az angol volt, de mindkét iskolában ismerkedhettek a diákok a célország anyanyelvével is. Ehhez nyelvtanító videók is készültek.  A téma „Európai történelem helyi szerzőkön keresztül” címet kapta, és ezen belül a második világháború erkölcsi kérdéseivel foglalkoztak a diákok helyi szerzők irodalmi művei által. Az első csere alkalmával Anna Seghers “A hetedik kereszt” című művéhez kapcsolódott a projektmunka.
A Könyves Kálmán Gimnáziumban a feladatok a felelősség kérdése köré csoportosultak. A gimnáziumhoz tanáraként kötődő Babits Mihály “Jónás könyve” című műve volt a kiindulópont. Mindkét iskolában kiállítás nyílt az összegyűjtött második világháborús anyagból, és az együttműködés zárásaként irodalmi előadásra is sor került.

The aim of the Comenius School Partnerships is to encourage students in state schools to learn foreign languages and to enable them to use their acquired language skills actively. Bilateral projects are supported where

• students from two partner institutions of two European countries take part;
• students become actively involved in a joint project which is connected to their educational programmes;
• the project involves a reciprocal exchange for students to the partner institutions so that they can practise the foreign language in a new environment, in accordance with their educational programmes and interests

Könyves Kálmán Gimnázium and Frauenlob Gymnasium in Mainz took part in such a bilateral language project between 2007 and 2009. In April 2008 25 Hungarian students travelled to Mainz with four teachers, and in September 2008 25 German students and four teachers came to Budapest.
The common language of the project was English, but the students in both schools got an insight into the native language of their partner school, too. Language teaching videos were made. The topic of the project work was: Europen History Through Local Authors, and the students dealt with moral questions of the Second World War by reading literary works of local authors.
During the first exchange in Mainz the work was based on Anna Seghers The Seventh Cross.
In Könyves Kálmán Gimnázium the tasks were focused on the problems of responsibility. The Book of Jonah written by Mihály Babits, once teacher in the school, served as the starting point of the discussions. Exhibitions were held in both schools from the materials collected about the Second World War,  and the final event of the exchange programme was a literary performance organised in Budapest.Publikálva : 2009/09/25 - 7:28
Utoljára módosítva : 2009/09/25 - 8:50

Vissza

 
Hivatalos
Könyves élet