Könyves Kálmán Gimnázium
KKG épület
1043 Budapest,
Tanoda tér 1.
Tel.: 369-3388
Fax: 399-2093
OM kód: 035227
E-mail: info@mail.kkg.hu
Fenntartónk


Iskolánk történelme


  A 80-as években a tagozatos osztályok számának növelése szolgálta az oktatás tartalmi fejlesztését. 1994-ben bevezettük a 6 évfolyamos képzést. Azóta évfolyamonként két osztályban 4-, kettőben pedig 6 évfolyamos rendszerben folyik az oktató-nevelő munka.
  Az 1997-98-as tanélvben elkészült az iskola Pedagógiai programja. Ebben nevelőmunkánk alapértékeként a humánumot, a toleranciát lés a tudás tiszteletét jelöltük meg. Oktatás területén kiemelt fontosságú az anyanyelvi és idegen nyelvi képzés mellett az informatikai valamint a matematikai és a természettudományos ismeretek tanítása.
  Nevelőmunkánk szerves részét képezik a szabadidős programok. Rendkívül népszerűek táboraink, amelyben évről-évre tanítványainknak kb. a fele vesz részt. Vizi-, sí-, csillagász-, zenei-, irodalmi színpadi-, téli- és gólyatáboraink sikerének záloga, hogy tantestületünk elkötelezett a táborok működtetése mellett.

image

  1999-ben nevelőtestületünk a szülők közösségével együtt a gimnázium fennállásának 100. évfordulója tiszteletére kezdeményezte az épület felújítását. Két tanterem valamint két szaktanterem (angol és földrajz), a díszterem, az előtér felújítása jelezte a szándék komolyságát. Ezt követően 2002 és 2006 között Újpest önkormányzata nagyon jelentős anyagi áldozattal kívül-belül felújította a gimnáziumot.
  A 2004-2005-ös tanévben egész éves ünnepségsorozattal köszöntöttük a centenáriumot. Ez alkalommal a 100 éves Könyves Kálmán Gimnázium tantestületét a fenntartó „Újpest Gyermekeiért Díj”-ban részesítette.
  A 2008-2009-es tanévben átdolgoztuk az egyes szaktárgyak tanterveit a kétszintű érettségi vizsgarendszer követelményeivel összhangban.
  Mindennapi munkánk meghatározó részének tekintjük az állandó szakmai fejlesztést, amelyet az iskola minőségirányítási programjában foglaltuk össze.


4.oldal a 4 oldalból
« Első < 2 3 4


Publikálva : 2004/05/17 - 8:31
Utoljára módosítva : 2009/11/25 - 8:29

Vissza

 
Hivatalos
Könyves élet