Könyves Kálmán Gimnázium
KKG épület
1043 Budapest,
Tanoda tér 1.
Tel.: 369-3388
Fax: 399-2093
OM kód: 035227
E-mail: info@mail.kkg.hu
Fenntartónk


Könyves Kálmán Gimnázium Alapítványa

Iskolai alapítványunk adatai:
Adószámunk:
19700911-1-41
Bankszámlaszámunk:
11704007-20052810
Könyves Kálmán Gimnázium Alapítványa>

A Könyves Kálmán Gimnázium Diákjaiért Alapítványt 1991-ben hozta létre a gimnázium tantestülete. Az alapítvány tevékenységét a kuratórium irányítja, elnöke Zaj András, tagjai Tolnai István, Berényi Ákos, Juhász Erika, Barton Zoltán és Szepesváry László.
A kuratórium munkájában állandó meghívottként vesz részt Sömjén Gábor igazgató. Évente két alkalommal, októberben és márciusban van kuratóriumi ülés. Ekkor döntenek a szociális támogatásokról, a beruházásokról és a programok támogatásáról.

A Könyves Kálmán Gimnázium Alapítványa 2010. januártól az alábbiak szerint újítja meg a támogatási rendszerét.

A Kuratórium alapvetően négy területen igyekszik támogatást nyújtani a gimnázium szociálisan rászoruló diákjainak, illetve az iskolának a céljai eléréséhez.

1. A kirívóan nehéz anyagi helyzetben lévő tanulók rendszeres támogatása.

2. Azon tanulók szociális támogatása, akik a kötelező tanórai tevékenységeken túl olyan iskolai programokban szeretnének részt venni, amelyek pénzbe kerülnek, de a család anyagi helyzete miatt erre nem volna lehetőségük. Támogatni fogjuk azokat a képzéseket is, amelyek nem az iskolában zajlanak, de javítják diákjaink továbbtanulási esélyeit. Például: iskolai táborok, kirándulások, diákcsere utak, nyelvvizsgadíj, egyetemi előkészítő tanfolyamok, ECDL vizsga.
Erre a támogatási formára a kkg.hu honlapon található megújult pályázati adatlappal lehet pályázni.

3. Iskolai projektek támogatása. Ide tartoznak a táboraink, az iskolai rendezvények, mint például a diákcsere utak, a szalagavató, a gólyahét, a ballagás, a Könyves nap, a DÖK egyéb rendezvényei és a diákszínpad bemutatói, valamint a szaktárgyakhoz kapcsolódó tudományos előadások, bemutatók. Ilyen volt a közelmúltban pl. a fizikus show és az „Anna” emléktúra.

4. Beruházások, amelyek az iskolai oktatás tárgyi, technikai feltételeinek javítását és színvonalának emelését szolgálják. Az elmúlt években ilyen volt pl. a könyvtári bútorzat cseréje, tanulói vizesblokkok felújítása, számítógép termek felszerelése, WIFI szolgáltatás az épületben, e.kkg.hu fejlesztése, folyosói padok, Könyves szobor talapzatának művészi újjávarázsolása.

A támogatás elosztásának elvei.

• Minden évben az Szja 1%-ból az alapítvány számlájára befolyó összeg kerül szétosztásra
• Az egyes területekre fordított összegek százalékos aránya:

1. a leghátrányosabb helyzetű tanulók támogatása: 20%
2. szociálisan rászoruló diákok pályázatai: 20%
3. projektek: 35%
4. beruházások: 25%

• Az első kategóriában nem kell pályázatot benyújtani, az erre a támogatási formára rászoruló gyerekeket az osztályfőnökök és a gimnázium gyermek és ifjúságvédelmi tevékenységében részt vevő tanárok javaslatai alapján támogatjuk.
• a 2. kategória összege zárt, ebből az alapból addig tudjuk támogatni a segélykérőket, amíg a rendelkezésre álló összeg el nem fogy. Ezért különösen fontos, hogy csak olyan diákok kérjenek segélyt, akik családjuk anyagi helyzete miatt valóban rászorulnak a támogatásra.
• Pályázni évente két alkalommal, márciusban és októberben lehet. A kuratórium a benyújtott pályázatokról március 31-ig, illetve október 31-ig dönt. Ezt követően a döntéséről tájékoztatja a pályázókat. A támogatást az alapítvány akkor folyósítja, amikor a megpályázott programot vagy vizsgát vagy tanfolyamot be kell fizetni. A fentiektől eltérő időpontban benyújtott pályázatot csak akkor tudjuk támogatni, ha az adott félévre jutó keretösszegből van maradvány.
• A kuratórium a jövőben is mindent megtesz annak érdekében, hogy a támogatást a leginkább rászorulók kapják. Ezért a pályázati adatlap hiányos kitöltése vagy a szükséges mellékletek, igazolások be nem nyújtása kizáró ok lehet a támogatásból.
• A kuratórium nevek említése nélkül az iskola honlapján nyilvánosságra hozza, hogy az egyes pályázatokat mekkora összeggel támogatta.
• A beruházásokra szánt keret felhasználására április és június között kerül sor, biztosítva ezzel azt, hogy szükség esetén az 1. kategóriába átcsoportosíthassunk pénzt.

Büszkék vagyunk arra, hogy az iskolai oktatás tárgyi feltételeinek javításával az alapítvány jelentősen hozzájárul a Könyvesben folyó magas színvonalú oktatáshoz. A szabadidős programok támogatásával pedig olyan iskolai légkör megteremtését segítjük elő, amely miatt jó könyves-diáknak lenni.
A teljesség igénye nélkül néhány példa ezekre az elmúlt évekből:

folyosói számítógépek
folyosói padok
alagsori nyelvi labor
az irodalmi színpad bemutatói
könyvtári asztalok, székek
konditerem, pingpong asztal
csillagászati távcső
biciklis tábor
vizitábor
gólyatábor
csillagászati tábor
télitábor
DÖK tábor
külföldi diákcserecsere utak
parkosítás az udvaron
multimédiás szaktanterem kialakítása
tablópályázat
pinceklub és diákgépterem kialakítása
a Könyves Kálmán szobor talapzatának felújítása

image


Publikálva : 2009/04/15 - 12:05
Utoljára módosítva : 2018/02/20 - 10:36

Vissza

 
Hivatalos
Könyves élet