Menü Bezárás

Öko-munkaterv 2022-2023

Munkaközösségünk tagjai:

Szepesváry  László                igazgató , matematika-fizika szakos tanár

Hankó Lászlóné                     munkaközösség vezető, matematika-fizika szakos tanár

Baráth Csaba                          történelem-földrajz szakos tanár

Csikós   Judit                         német nyelv-mozgó kép és média szakos tanár

Falnagy Ágnes                       angol nyelv-olasz nyelv szakos tanár

Frontóné Szigeti Zsuzsanna   biológia-kémia szakos tanár

Füzéky Mónika                      gondnok

Ostorics Júlia                         igazgató-helyettes, angol nyelv szakos tanár

Pej Zsuzsanna                        matematika-informatika szakos tanár

Pusztai Ágnes                        magyar-történelem szakos tanár

Vasváriné Vida Mária           matematika szakos tanár

Célkitűzéseink, feladataink:

Az ökológiai tudatosság és annak kialakítása nagy szerepet kap a gimnázium pedagógiai programjában. A pedagógiai programon túl a szakmai munkaközösségek éves terveiben is megjelennek a fenntarthatósághoz és környezettudatossághoz köthető célok és feladatok. A tanítási órákhoz köthető tartalmak az iskola Helyi Tanterve szerint valósulnak meg.

Nemcsak a tanításban érvényesülnek a környezeti nevelés és a globális felelősségvállalás elvei, hanem az iskolai élet minden területén: az iskola működtetése terén éppúgy, mint a különböző programok, táborok szervezése során.

Környezeti nevelésünk közvetett célja, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, elősegítve ezzel az élő természet fennmaradását és a társadalmak fenntartható fejlődését.

Fontos, hogy a tanulók globális szinten képesek legyenek értelmezni azokat a célokat, amelyek a környezeti és a társadalmi fenntarthatóságra való törekvés érdekében fogalmazódnak meg.

A fenntarthatóság pedagógiáját szolgáló kiemelt tevékenységeink, hagyományaink, amit ebben a tanévben is folytatni szeretnénk:

 • táborok  (biciklis tábor, vízi tábor, Kéktúrán a Könyves) 
 • tematikus napok: környezetvédelmi kampányok szervezése, lebonyolítása,

pl. az „Anna” környezetvédelmi túra  (március 30., egykori kolléganőnk emlékére szervezett  város környéki túra, ahol az egyes állomásokon valamilyen környezetvédelmi téma köré csoportosított feladatokat kell teljesíteni. )

 • az öko-témájú kommunikáció további fejlesztése

A tanév során folyamatosan végzett tevékenységek

A mindennapokban is szeretnénk az öko-szemléletet minél több területen jól láthatóan érvényesíteni.

Törekszünk az energiatakarékosságra és víztakarékosságra

 • pedagógiai munkánk során rendszeresen tanulmányozzuk az intézmény működésének erőforrás használatát (víz, gáz, villany)
 • a diákok közreműködésével tavaly megszervezett energia-járőr szolgálat újraindítása

Hulladékgyűjtéssel kapcsolatos feladatok, a szemétszállítási díj csökkentése érdekében

 • szelektív hulladékgyűjtés az iskola egész területén
 • PET kupak-gyűjtés karitatív céllal
 • a komposztáló rendeltetésszerű használata
 • Sulizsák (használt, de még hasznosítható ruhák gyűjtése)

Mindennapi életünkben, környezetünk kialakításában kiemelt szempont lesz az újrahasznosítás, az alternatív megoldások

 • az egyszer használatos műanyagok visszaszorítása a büfében, táborokban
 • kihasználva a digitális oktatás során bevezetett lehetőségeket a tananyagok terjesztésére, csökkentjük a fénymásolást

A jövőbe tekintve az ökoiskolai programhoz kapcsolódó szakmai továbbképzéseken való részvételre szeretnénk minél több kollégánkat ösztönözni.

Terveink megvalósítása során kapcsolatokat kell keresnünk más öko-iskolákkal, a szülői munkaközösséggel, nemzeti parkokkal, felsőoktatási intézményekkel, a fenntartóval és az önkormányzattal.

Iskolánk Diákönkormányzatát még nagyobb szerepvállalással szeretnénk bevonni munkatervünk megvalósításába. Az osztályok által delegált „öko-küldöttek”-ből álló ÖKO-parlamentet hozunk létre, amelynek tagjait különböző kommunikációs csatornákon tájékoztatjuk az aktuális eseményekről és feladatokról.

További tervek

Szeptemberben folytatódik az Erasmusos diákcsere-program, a ciprusi diákok vendéglátására kerül sor. A program központi témái a víz- és hulladékgazdálkodás. Ennek keretében tanulmányi kirándulást szervezünk vendégeinknek az FCSM Észak-pesti Szennyvíztisztó Telepére, és a Fővárosi Hulladékhasznosító Mű-be, valamint ekkor kerül megrendezésre a hulladékokból készült ruhák divatbemutatója.

A tanév során más osztályoknak is szervezünk üzemlátogatást a fenti telepekre.

A tél közeledtével Madár-barát kertünket tovább építjük újabb madáretetők kihelyezésével.

Februárban a Sulizsák-gyűjtéshez kapcsolódva most is megszervezzük több napon át tartó  ruhacsere-akciónkat.

Március 22-én a Víz Világnapjának alkalmából témanapot szervezünk, ahol a hallgatóság Könyveses diákok előadásain ismerkedhet a témához kapcsolódó problémákkal, kihívásokkal, azok megoldásaival.

Márciusban kerül megrendezésre az Anna-túra.

Április utolsó hete a Fenntarthatósági Témahét, amelynek programjaira, előadásaira idén még több osztályt szeretnénk regisztrálni, és megpróbálunk minél több kollégát bevonni a témahét óráinak, projektjeinek szervezésébe, lebonyolításába. A témahét első napja (április 24.) a Föld napja, amit az egész iskolára kiterjedő témanappal szeretnénk megünnepelni.

A tanév során folyamatosan követjük a fenntarthatóság témaköréhez kapcsolódó versenyfelhívásokat, pályázati kiírásokat, ezekről a kollégákat, diákokat tájékoztatjuk, érdeklődés esetén regisztrálunk.