Menü Bezárás

Ó, ezek a Könyves-diákok!

Hányféleképpen lehet elmondani a címbeli mondatot! Hány különböző felhanggal, jelentéssel. Ma az öröm szól a címbeli mondatból és a büszkeség.

Délután volt az iskolai könyvtárban a Könyves 2022-es antológiakötetének felolvasással egybekötött bemutatója.

Nagyon öröm volt már magának a kötetnek a megszületése is, bár nem az első ilyen jellegű kiadványunk, sorrendben a hetedik kötetet ünnepelhettük ma. Mégis nagy öröm volt, mert számtalan eddig rejtett vagy általunk már ismert tehetség mutatta meg érzéseit, gondolait, mondanivalóját a világról. Jó volt átélni, hogy milyen sokszínű érzelem- és gondolatvilág rejtőzik egy-egy diákunk fejében, mennyire élesen vagy éppen ábrándozva látják a világot. Ahogy a kötet előszavában is elhangzik: “Milyen érzékenyen rezdülnek a világ dolgaira […] És milyen finom formai eszközeik vannak!” (Winkler Ágnes)

Valódi kötetbemutató beszélgetés volt. Szepesváry László igazgató úr köszöntő szavai után P. Szabó Melinda tanárnő, a kötet szerkesztője mutatta be az antológiát és a szerzőket, majd néhányan felolvasták egy-egy alkotásukat jelenlévő rokonaik, barátaik, tanáraik, osztály- és diáktársaik előtt.

A felolvasó szerzők

Ismét bebizonyosodott, az irodalom nemcsak olvasásra, de felolvasásra is teremtetett. Egészen más intonálva hallani egy verset vagy egy novellát, egészen máshogy adhatod át magadat az irodalmi élménynek. Nem jobb egyik sem a másiknál, vagyis az olvasás a hallgatásnál. Egyenrangúan tökéletes élmény mind a kettő. Katartikus volt a diákok szájából hallani saját “szülötteiket”.

Az utána következő beszélgetés során az alkotás folyamatáról, a példakép-szerzőkről, egy mű megszületésének nehézségeiről és a jövő terveiről kérdezgették a kötet szerzőit. Kellemes hangulatú, de egy-két nagyon is komoly pillanatot hozó beszélgetés formálódott a könyvtár falai között.

Szép, felemelő, mégis vidám hangulatú délutánt hozott a 2022-es Könyves-antológia hivatalos bemutatója.

Aki kedvet kapott hozzá, hogy megmutassa magát alkotásai tükrében, jövőre megteheti. Remélhetőleg a következő antológia szerzői között régi és új próbálkozókat is üdvözölhetünk majd.

(A délutánról készült további fotókat az alábbi linken találhatod: https://drive.google.com/drive/folders/14vEgniaf5TrMomsH8NWH-xmmfsP_Dw81?usp=sharing