Menü Bezárás

Erasmus+  projekt 2023

(2022-2-HU01-KA122-SCH-000095507)

2022 őszén újabb rövidtávú mobilitási pályázatot nyújtottunk be a Tempus Közalapítványhoz, az Európai Unió Erasmus + programjában. Választott projekt-témánk a kiégés elleni küzdelem az iskolarendszerben. Úgy véljük, a Covid világjárvány idején és utána jelentősen fölerősödtek a kiégéshez vezető problémák, szituációk, amely  a tanárokat és a diákokat is egyaránt érintik. Nemcsak a tanárok küzdenek a folyamatos stressz, teljesítménykényszer, szorongás problémájával, hanem a diákok is. A fiatalok számára a jövőtől való félelem, a klímaszorongás is nagy probléma. A „digitális stressz”  – az elektronikus eszközök , platformok aránytalan mértékű használata szociális, emocionális feszültségekhez vezet. Az utóbbi évek globális konfliktusai ( Covid-világjárvány, háborús helyzet Európában, gazdasági válság előszele) bizonytalan, kétségekkel teli külső légkört jelentenek számukra.

Éppen ezért az egyik legfontosabb kihívás jelenleg intézményünkben, hogy mind a kollégákat, mind a diákokat segítsük abban, hogy ez a mentálisan megterhelő állapot javuljon, a diákok számára otthonos, biztonságos, elfogadó közösséget teremtsünk, hiszen a nyugodt tanulási környezet segítséget adhat zaklatott mindennapjainkban. Ehhez pedig szükség van a stabil lelkiállapottal rendelkező, motivált, stresszkezelésben jártas pedagógusokra, akik jelentősen előremozdíthatják az iskolán belüli segítő közösségek létrejöttét.

Úgy véljük, projektünkben a választott tanári mobilitások mindegyike olyan tanulási segítséget ad kollégáinknak, amely konkrét eszközökkel ismerteti meg őket a kiégés elleni küzdelemben, és ezek az eszközök, módszerek továbbadhatóak lesznek a tantestület többi tagjának is. Ennek az új tudásnak a segítségével javíthatunk az intézményünkben dolgozó pedagógusok mentálhigiéniás állapotán, ami hozzájárul szervezetünk fejlődéséhez, a negatív tendenciák megfordításához.

Projektünk másik fontos részét képezi a tervezett csoportos diákmobilitás. Iskolánkban elsődleges cél tanulóink felkészítése a felsőfokú tanulmányokra, felvételire. Ennek fontos része a megfelelő idegen nyelv ismerete, szorgalmazzuk, hogy minél többen szerezzenek a sikeres felvételi érdekében középfokú, felsőfokú nyelvvizsgát. Jelenleg angol, német, francia, olasz és spanyol nyelveket tanulhatnak nálunk tanórai, fakultációs órakeretben. Az angol nyelv dominanciája nálunk is jelen van, és bár a többi nyelvet is szabadon választhatják a tanulók, kihívás számunkra, hogy felkeltsük érdeklődésüket a második idegen nyelv iránt.  A diákmobilitás német nyelvterületen valósul meg, a német második idegen nyelvnek számít iskolánkban. Egy ilyen csoportos diákmobilitási lehetőség motiválja a diákokat, hogy a célnyelvet használhassák valós szituációkban. Ez nagyban növeli sikerélményüket a nyelvhasználatkor, illetve megtapasztalják a nyelvtanulás hasznosságát.

A diákmobilitás témája szorosan kapcsolódik projektünk egészéhez. A tanulók különböző aktivitások segítségével ( közös kérdőív kidolgozása, adatok gyűjtése, az eredmények kiértékelése, Disputa, prezentáció)a XXI. századi fiatalok szorongásának témáját járják körül a partneriskola tanulóival együtt.

Projektünk 44.276 euro támogatást kapott az Európai Uniótól. Ebből 10 tanári mobilitás, továbbképzés, valamint egy 20 fős diákmobilitás valósul meg.

Csernus Anna – Stresszoldási és jólléti stratégiák tanárok számára – Spanyolország
Dudás Mónika – Diákközpontú osztályterem: A tanárok mint az aktív tanulás előmozdítói – Hollandia

Falnagy Ágnes – Olasz nyelv és kultúra tanároknak és diákoknak – Olaszország

Farkas Rita – Mindfulness és meditáció. Tevékenységek egy nyugodt, boldog és sikeres osztálytermi kultúra megteremtésére – Izland
Keszthelyi Marianna – Hogyan maradjak egészséges és fitt a tanári pályán? –  Dánia
Matejka-Bodnár Anikó – Pozitív gondolkodás, pozitív kommunikáció és pozitív iskolai terek –  Spanyolország
P. Szabó Melinda – Segítsen diákjainak megbirkózni a stresszel és a szorongással a biblioterápiának köszönhetően – Franciaország
Pej Zsuzsanna – Jóllét és stresszkezelés – Izland
Vasváriné Vida Mária – Pozitív gondolkodás, pozitív kommunikáció és pozitív iskolai terek – Finnország
Végvári Veronika – Erőteljes tanárok: Fedezze fel újra motivációját és energiáját! –  Írország
A csoportos diákmobilitásban a 11. A vesz részt, kísérő tanáraik Csikós Judit és Percze Annamária tanárnő. Partneriskolájuk Berlinben a Johann-Gottfried-Herder Gymnasium.

P. Szabó Melinda