Menü Bezárás

Öko-munkaterv 2023-2024

Munkaközösségünk tagjai:

Szepesváry  László                   igazgató , matematika-fizika szakos tanár

Hankó Lászlóné                       munkaközösség vezető, matematika-fizika szakos tanár

Nagy Csongor                          földrajz-fizika szakos tanár

Csikós   Judit                            német nyelv-mozgó kép és média szakos tanár

Falnagy Ágnes                         angol nyelv-olasz nyelv szakos tanár

Frontóné Szigeti Zsuzsanna     biológia-kémia szakos tanár

Füzéky Mónika                        gondnok

Ostorics Júlia                           igazgató-helyettes, angol nyelv szakos tanár

Pej Zsuzsanna                          matematika-informatika szakos tanár

Pusztai Ágnes                           magyar-történelem szakos tanár

Vasváriné Vida Mária              matematika szakos tanár

Szél Tamara                             szabadidő-szervező

Szervezeti átalakítás:

2021-ben elnyertük az ökoiskolai státuszt. A pályázat megalkotása érdekében alakult meg az öko-munkaközösség, ami a cím elnyerése után is folytatta a szervezést. Az idei tanév elején személyi változások miatt a munkaközösség részben átalalul, így az első megbeszélésen tisztázni kell: kinek mi lesz a feladata, vagy milyen projektet vállal.

Célkitűzéseink, feladataink:

Az ökológiai tudatosság és annak kialakítása továbbra is nagy szerepet kap a gimnázium pedagógiai programjában. A pedagógiai programon túl a szakmai munkaközösségek éves terveiben is megjelennek a fenntarthatósághoz és környezettudatossághoz köthető célok és feladatok. A tanítási órákhoz köthető tartalmak az iskola Helyi Tanterve szerint valósulnak meg.

Nemcsak a tanításban érvényesülnek a környezeti nevelés és a globális felelősségvállalás elvei, hanem az iskolai élet minden területén: az iskola működtetése terén éppúgy, mint a különböző programok, táborok szervezése során.

Környezeti nevelésünk közvetett célja, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, elősegítve ezzel az élő természet fennmaradását és a társadalmak fenntartható fejlődését.

Fontos, hogy a tanulók globális szinten képesek legyenek értelmezni azokat a célokat, amelyek a környezeti és a társadalmi fenntarthatóságra való törekvés érdekében fogalmazódnak meg.

A fenntarthatóság pedagógiáját szolgáló kiemelt tevékenységeink, hagyományaink, amit ebben a tanévben is folytatni szeretnénk:

 • táborok  (biciklis tábor, vízi tábor, Kéktúrán a Könyves) 
 • tematikus napok: környezetvédelmi kampányok szervezése, lebonyolítása,

pl. az „Anna” környezetvédelmi túra  (március 30., egykori kolléganőnk emlékére szervezett  város környéki túra, ahol az egyes állomásokon valamilyen környezetvédelmi téma köré csoportosított feladatokat kell teljesíteni. )

 • az öko-témájú kommunikáció további fejlesztése (elsősorban az iskolai honlap felületének öko-vonatkozású részének fejlesztése)

A tanév során folyamatosan végzett tevékenységek

A mindennapokban is szeretnénk az öko-szemléletet minél több területen jól láthatóan érvényesíteni.

Törekszünk az energiatakarékosságra és víztakarékosságra

 • pedagógiai munkánk során rendszeresen tanulmányozzuk az intézmény működésének erőforrás használatát (víz, gáz, villany)
 • a diákok közreműködésével tavaly megszervezett energia-járőr szolgálat újraindítása

Hulladékgyűjtéssel kapcsolatos feladatok, a szemétszállítási díj csökkentése érdekében

 • szelektív hulladékgyűjtés az iskola egész területén
 • PET kupak-gyűjtés karitatív céllal (ennek folytatása)
 • a komposztáló rendeltetésszerű használata
 • Sulizsák (használt, de még hasznosítható ruhák gyűjtése) és a Suli Turi saját program szervezése

Mindennapi életünkben, környezetünk kialakításában kiemelt szempont  az újrahasznosítás, az alternatív megoldások

 • az egyszer használatos műanyagok visszaszorítása a büfében, táborokban
 • kihasználva a digitális oktatás során bevezetett lehetőségeket a tananyagok terjesztésére, csökkentjük a fénymásolást

A jövőbe, tekintve az ökoiskolai programhoz kapcsolódó szakmai továbbképzéseken való részvételre szeretnénk minél több kollégánkat ösztönözni. Többen ilyen témában terveznek pályázni Erasmus és Erasmus + keretében.

Terveink megvalósítása során kapcsolatokat kell keresnünk más öko-iskolákkal, a szülői munkaközösséggel, nemzeti parkokkal, felsőoktatási intézményekkel, a fenntartóval és az önkormányzattal.

Iskolánk Diákönkormányzatát még nagyobb szerepvállalással szeretnénk bevonni munkatervünk megvalósításába. A DÖK saját rendezvényein is szeretnénk a fenntarthatóság témakörét előtérbe helyezni, ebben számítunk a együttműködésükre.

További tervek

Októberben folytatódik az Erasmusos diákcsere-program, litván diákokat látunk  vendégül. A program központi témája a környezettudatos gondolkodás. Ennek keretében a diákok el fognak látogatni a rákospalotai Fővárosi Hulladékhasznosító Műbe, illetve az újrahasznosítás többféle lehetőségét fogják kipróbálni magyar vedéglátóikkal együtt.

A tanév során más osztályoknak is szervezünk üzemlátogatást a fenti telepre.

A tél közeledtével Madár-barát kertünket tovább építjük újabb madáretetők kihelyezésével.

Februárban a Sulizsák-gyűjtéshez kapcsolódva most is megszervezzük több napon át tartó  ruhacsere-akciónkat. A megelőző napokban a Suli Turi keretében a diákoknak lehetőségük lesz megunt, jó minőségű holmijaikat egy zsibvásár keretében egymás közt cserélgetni.

Március 22-én a Víz Világnapjának alkalmából témanapot szervezünk.

Az Anna-túra időpontját, formáját és tartalmát a tanév során át kell dolgoznunk.

Április utolsó hete a Fenntarthatósági Témahét, amelynek programjaira, előadásaira idén még több osztályt szeretnénk regisztrálni, és megpróbálunk minél több kollégát bevonni a témahét óráinak, projektjeinek szervezésébe, lebonyolításába.

A tanév során folyamatosan követjük a fenntarthatóság témaköréhez kapcsolódó versenyfelhívásokat, pályázati kiírásokat, ezekről a kollégákat, diákokat tájékoztatjuk, érdeklődés esetén regisztrálunk.