Menü Bezárás

„Édes Anyanyelvünk”

Széphalom – Kazinczy Ferenc – nyelvújítás. Ez a három fogalom már 200 éve összetartozik. A Zemplén Magyarországnak azon része, ahol Kazinczy szelleme mind a mai napig él.
Október 13 és 15-e között ezt megtapasztalhattuk Sátoraljaújhelyen és Széphalmon. Az 51. „Édes Anyanyelvünk” nyelvhasználati verseny országos, Kárpát-medencei döntőjére kísértem el Ernszt Leventét (9. D).

Igen változatos ismeretekről kellett számot adni pénteken délelőtt, egy háromórás írásbelin, 20 feladat megoldásával. A szófajok felismerése, a toldalékfajták megnevezése, idegen és tájszavak megmagyarázása, szólások és közmondások megfejtése vagy megadása meghatározások alapján, egy szó hatféle jelentésének ismertetése példamondatokon keresztül, írásjelek és mondathatárok jelölése egy szövegben, egyszerű mondat elemzése ágrajzzal, összetett és többszörösen összetett mondatok fajtáinak megállapítása, a hangsúlyok, szünetek és összetartozó részek jelölése egy szövegben, hivatalos levél írása – mind a feladatlap részét képezték.
Szombaton délelőtt zajlott a verseny szóbeli része, mely az értékelésnél 2/3 részben számított. Négy témából választhattak a versenyzők: Mit mutatnék be szűkebb hazámból egy nap alatt?; Beszélgetünk-e még?; Játszani jó!; Pénz vagy hivatás? Mindegyik témához más műfaj és más közönség tartozott. Húsz perc felkészülési idő után kellett egy háromperces beszédet tartani a négytagú zsűri és a közönség előtt.
Levi szépen helyt állt, 29. lett a 76 versenyzőből a mezőny legfiatalabbjaként, egyetlen 9. osztályosként. Ha díjat nem is, de tapasztalatot annál többet nyert, melynek nagy hasznát fogja venni az elkövetkezendő években.
Élmény és megtiszteltetés volt részt venni egy ilyen nagy múltú és nagyszabású versenyen.
Jövőre újra megpróbáljuk!

Kiss Anikó

Szeretettel gratulálunk Levinek és felkészítő tanárának, Kiss Anikónak!